Група за подземни изследвания Тенебрис

Група за подземни изследвания Тенебрис беше сформирана през 2018 година във връзка с проучвание на няколко карстови райони от алпийски тип в България. Групата се ръководи от Николай Златков, инструктор по спелеология към EMKGI и технически пещерен водолаз. Групата стана особено активна през 2021 година след успешното проникване в колекторите на пещерната система “М” в България и в резултат получи пълно финансиране и логистично обезпечаване на дейността си от EMKGI за пет годишен период със запланувани няколко десетки експедиции до 2025 година.

Екип А на група Тенебрис преди проникване, Януари 2022г.

Основните членове на Група Тенебрис са:

 • Николай Златков – ръководител на групата. Инструктор по спелеология към EMKGI, технически пещерен водолаз.
 • Иво Калушев – инструктор по спелеология (NSS), инструктор по пещерно спасяване и техническо пещерно гмуркане, ръководител на Пещерно-изследователски екип АТИ.
 • Дечо Василев – спелеолог към EMKGI
 • д-р Крум Станев, PhD – спелeолог и геолог към EMKGI
 • Ивайло Иванов, LL. M., M. I.L. E.– спелеолог и съосновател на EMKGI
 • Даниела Сампсън, PhD – хидрогеолог MIT, сътрудник EMKGI
 • James Staton Jr., PhD – хидрогеолог MIT, сътрудник EMKGI
 • Пламен Статев – спелеолог, технически пещерен водолаз
 • Александър Макулев – младши спелеолог, талисман на екипа 🙂

Асоциирани чуждестранни членове на Група Тенебрис (с участие в поне 2 експедиции):

 • John Perkins, USA
 • Natalie Moulin, France
 • Kostas Sorrel, USA